About me

Roman AC

Roman Áč, multižánrový hráč na päťstrunové banjo, organizátor viacerých hudobných festivalov a podujatí s medzinárodnou účasťou. Som ženatý, otec dvoch detí a žijem na Slovensku.